Schody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byla Vaše volba dům do patra, zákonitě nastává otázka schodiště.

Schody by měli být vždy dominanta a středobod celého domu. Musí být navženy tím způsobem, aby bylo dokonale zvoleno stoupání a s tím i spojená pohodlnost a bezpečnost chůze.

Pokud schodiště ještě nestojí a nejsme limitováni nedostatečným prostorem, je dobré se řídit podle následujících rad a vzorců.

Nejprve míry podle norem ČSN : Pro obytné budovy s nejvýše dvěma byty musí být průchodná šířka alespoň 800 mm, v ostatních případech 1000 mm, průchodná výška 2000 mm.

Poměr stoupání

Poměr výšky stupně v nebo stoupání s a hloubky stupně h se nazývá poměr stoupání. Pokud má být chůze po schodech bezpečná a pohodlná, nelze poměr stanovit libovolně. Základem pro určení poměru stoupání je průměrná délka kroku dospělého člověka při normální chůzi po rovině. Tato délka kroku se zkracuje zvyšujícím se stoupáním - u opřeného svisle stojícího žebříku činí délka kroku pouze 315 mm, zde hovoříme o výšce kroku. Tyto údaje se používají k početnímu a grafickému určení poměru stouání. Šířku stupně lze vypočítat podle následujících pravidel: 

Výpočet podle pravidla délky kroku

Tímto pravidlem se určují poměry stoupání schodišť s úhlem sklonu 30°- 37° vyžadovaným ve veřejných budovách a zařízeních. Základem je průměrná délka kroku člověka 630 mm (590 - 650 mm) na rovině a 315 mm do výšky. Pravidlo délky kroku je matematicky vyjádřeno ve vzorci, (2 výšky stupně + 1 hloubka stupně = 630 mm). Při výpočtu tohoto pravidla vycházejí při velmi vysokých stoupáních příliš úzké stupně a velmi nízkých stoupáních příliš vysoké stupně. Schody s hloubkou stupně pod 260 mm a nad 320 mm nejsou dostateně bezpečné, nelze na ně postavit nohu celou plochou nebo se, především při chůzi dolu, za přední hranu stupně zadrhávají podpatky. 

Pravidlo pohodlnosti a bezpečnosti

Pravidlo pohodlnosti se matematicky vyjadřuje tak, jak je uvedeno ve vzorci (h - v = 12). Může se používat u schodišť se sklonem 30°. Poměry stoupání podle tohoto pravidla jsou například 150/270, 160/280, 170/290, 180/300. Aplikace pravidla bezpečnosti udává poměr stoupání, který leží mezi pravidlem délky kroku a pohodlností. Pravidlo pohodlnosti lze použít pro všechna stoupání. Pravidlo je ve formě matematického vztahu h + v = 46. Podle tohoto pravidla jsou i u strmých schodišť šířky stupně ještě dostatečně poholné. Poměry stoupání mohou být například 150/310, 160/300, 170/290, 180/280 a 200/260. Schodiště s poměrem stoupání n/b = 170/290 vyžadují při chůzi celkově nejmenší vynaložení síly. Tento poměr také odpovídá všem třem pravidlům. 

 

 

Základní dělení schodů je na samonosné schodiště, či obklad betonového monolitu, nebo kovové konstrukce.

Důležité méně známé pojmy pro jednotnou domluvu :  

- nášlap : horizontální část po které se chodí

- podstupeň : svislá část, která je krycí, kolmá na nášlap 

- schodnice - bočnice které drží všechny schody pohromadě

- podesta - mezipatro

-šprušle - "plaňka"  v zábradlí

 

U schodů se rozhodujeme dle dispozic :

- točité schodiště

 

          výhody:  - úspora místa na základnu schodů                                                                                                                                  -pěkný vzhled                                                                                                                                                                                          

          nevýhody: - drahé provedení                                                                                                                                                            - nepříliš pohodlné a bezpečné                                                                                                                                        - špatná průchodnost např. při stěhování věcí

- rovné schodiště

         výhody: - jednoduchost provedení                                                                                                                                                - cena                                                                                                                                                                  

         nevýhody : - náročnost na potřebný prostor

 

 

- rovné s podestou 

                                                                                                                                 

           2 a více ramen s podestami                                                                                                                                                                                

výhody : klasická varianta, při které můžeme dosáhnout více pater a zároveň zachováváme pohodlnost a bezpečnost

 

nevýhody : stále je zapotřebí počítat s větší základnou celého schodiště

 

Další dělení v případě samonosných schodů je otázka spíše designu :

 - buďto sedlové provedení 

   

nášlap přesahuje přes schodnici                                                 

 

 

- nebo zafrézované schody

nášlapy jsou na bocích zapuštěné do schodnic

 

dále je třeba se rozhodnout zda-li variantu zavřenou podstupněmi

nebo otevřenou bez podstupňů

 

 

Po těchto ujasněních a rozhodnutích již nastává volba materiálu:

Všeobecně platí, že je lepší vybírat tvrdé či středně tvrdé materiály, ale s tím je i úměrná cena.

U měkkých dřevin je už míra opotřebení větší i při použitích nejlepších zátěžových laků. Pokud však zákazník věří, že schody nebudou příliš zatěžované, bude se po nich chodit jen v ponožkách a nebudou vystavené např. domácím mazlíčkům či dětským hrám, pak tato volba také nevadí.

 

příklady dřevin

tvrdé a středně tvrdé dřeviny :    dub, buk, hevea, ořech, jasan, javor, olše, modřín                                                          

měkké dřeviny :        smrk, borovice

exotické dřeviny :     hevea, teak, meranti, Iroko, massaranduba, bangkirai, .......

 

Zábradlí

Se schody úzce souvisí zábradlí.                                                                                                                                           Dle norem je minimální výška madla od země 900 mm při hloubce volného prostoru 0,5 - 3 m .                                                                     Při hloubce volného prostoru 3 - 12 m je už minimální výška madla od země 1000 mm.

 

Zábradlí můžeme mít :       - celodřevěné  - nerezové  - kovové  - skleněné

 

a jejich různé kombinace.

                                                                                                           

 

 

best https://www.bestvapesstore.com/ vapes clone watches are exclusively provided by this website. 100% high quality men's and ladies' swiss replica rolex for sale. https://www.dearhow.to/ for sale in usa layout to make unique performs. noob factory replica watches for sale in usa layout to make unique performs. swiss https://www.philipppleinreplica.ru/ is perfect and elegant. swiss https://replicawatch.io delivers the feeling of the bravery. 1-16 of 24 results for vape おすすめ showing most relevant results. the best vapesshops.ca vapes in the world craftsmen entrepreneurs focused.